GEISAI#11 Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
C-001SASAKI YOSUKEC-090AKIYAMA SAKI
C-002ERMITAGEC-091NANA
C-003HIMI YASUOC-092MASAFUMI
C-004SAORI LOUISE TATEBEC-093TIVOLI
C-005PJD STUDIO.C-094YUSA SHUICHI
C-006NAGISA.FC-095AIBA SHO
C-007ASAMIC-096SARA
C-008ICHIGOYAC-097TANAKA TAKASHI
C-009KATSUKI MUGIC-098ULUF
C-010MASAYOC-099YAMADA MOLD
C-011SENCHO BOYSC-100KANARIA DROPS
C-012NAKAI YOKOC-101IKURA TAKAHIRO
C-013IRIYAMA KAZUFUMIC-102WADANO MEGUMI
C-014FUKAYA KENICHIC-103YAMAOKA MAIKO
C-015SASAKI KAEC-104ONO YUICHIRO
C-016SASAKI RYOTAC-105J.F.KU-YA
C-017SHOHACHIC-106SAMURADA YASUO
C-018NANIWA IPPEIC-107NAGASAKA
C-019TAKAMATSU NORIOC-108KUNIMI ASAKO
C-020KATSUKURA HIROTOC-109MIO ALMEIDA
C-021KOMATAMAKOC-110NIRAO
C-022TAKASE AYAKOC-111RYUCA
C-023KOOICHI IWATAC-112KUSAYAMA AYUMI
C-024HIROSE YOSHITAKAC-113NORIKO☆
C-025MIYAZAKI AIKOC-114MURAKAMI MOE
C-026HONMA SHINTAROC-115KABOBAN×MANO YUNA (POTSUNEN-JUKU)
C-027UNIT.MAKERC-116TAEKO**
C-028TAKUTOC-117ODA TETSU
C-029KIKUEC-118SHZKID
C-030SANTAO TARTIC-119TOYODA MARISA
C-031TAKAHASHI RYOSUKEC-120YOHSUKE
C-032TWIST BALLOON ARTSIT MONKEYC-121SEKIGUCHI TAKAKO
C-033HATTA, OCHIAIC-122TANAKA KEIKO
C-034MOKU-RHYTHMC-123MINAKO
C-035TOSEI AKIC-124AYANO UROKO
C-036OZAKI SATOKOC-125MARI
C-037FUJIHIROC-126KATO MIYAKO
C-038TANNO SHUKEIC-127KATSUMATA ISAMU
C-039KIKINO EMIC-128CHICO
C-040YURICOC-129MAGOME HIROAKI
C-041SAITO MIYAC-130H@L
C-042FUJIE AIC-131ISHIYAMA NATSUMI
C-043TOM SAWYER KOBOC-132YAMAMOTO TSUTOMU
C-044HARA DAIMONC-133SHIMIZU SATOKA
C-045HG MONKEYC-134FUJIMURA SHO
C-046KAJIKAWA MAMIC-135KANDA AMI
C-047ISHIKAWA YOSHIAKIC-136KUNIYO
C-048SHIRAI MASASHIC-137SUGAMA IKUMI
C-049ROOC-138MORITASHINJI
C-050OKAZAKI EIKOC-139MORI YUKARI
C-051GOMIRIC-140MORI MASAYO
C-052NAGOYA TAKASHIC-141NAKASHIMA FUMIKO
C-053SHIMAMOTO JAKUJUC-142MURATA TOMOKAZU
C-054INOUE OSAMUC-143MIROKO MACHIKO
C-055KAWAKAMI HIDEYUKIC-144GINYUGAJIN TSUNAKITSU.
C-056SUZUKI RYOJIC-145SANADA SAEMONNOSUKE
C-057SAVAKOC-146NORI
C-058MORITA YUNAC-147BARAJUJIDAN
C-059IZUMI CH.+MOB.C-148MARIKO.
C-060WATABE GOC-149TOKYO GENSO
C-061JOSHIKOUSEI UMA HUNTER OUNABARA NESUKOC-150HOSOYAMADA TOMIE
C-062SHIZUKARTC-151OTSUKA MAIKO
C-063HAYASHI DAIKIC-152GA★BO
C-064IRISAWA YOSHIKOC-153TAKETOMI NAOKO
C-065NAKAJIMA KENTAC-154TULIP* YABE SACHIKO
C-066AKUTAC-155NATUNOHAPPA
C-067OUTER SPACEC-156KEI
C-068MR. MINGC-157SASE MAYUKO
C-069TAMAI MIZUKIC-158TANAKA MIKA
C-070CYBORG NENEC-159IKENO KYOKO
C-071MORISHITA YOSHIAKIC-160SHINGO
C-072KAWAI KEIKOC-161JUMBLE DESIGN MAN
C-073YOSHIDA KO・GEORGEC-162JINBO SATOSHI
C-074MIHO+TUBASAC-163KANEOYA SACHIKO
C-075MIURA MANAMIC-164ARATA'S ARTS
C-076TAJIRI MAYUMIC-165NATSUMI-CHAN & MISAYO-CHAN
C-077AYAC-166MAEDA YASUTAKA
C-078KAJITWOC-167NORIKO
C-079TAKAHASHI HARUKAC-168SAITO YOSHIKO
C-080GOTTAC-169TAKEO OGAMA
C-081MOBURIC-170MIKE BENJAMIN
C-082ANNEN TAKEOC-171ITO SEKAI
C-083JUNEC-172JINTSU YUSUKE
C-084SHIMAZAKI MIKUC-173SAKAKIBARA YUSUKE
C-085YAMAOKA YUKIC-174SAE
C-086SATO MIKUC-175ZOMBIES
C-087MIQURAFFRESHIAC-176UEMURA SHINJIN
C-088KITAZAWA KENJIC-177NISHIMAKI HAYATO
C-089SAMPLE FAN FUN FANC-178OI TAKUYA