GEISAI#11 Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
D-001TOYOKURA TAKERUD-078HEKO SAYURI
D-002KIKUYA SATOSHID-079ISHIGAMI MARUKO
D-003MASATERU, KEIKAMIEICHID-080SAKAO MAYUMI
D-004IMOTO MOKUD-081SHIMOMURA SHOJI
D-005EMD-082HANDPOINT
D-006KANAKOD-083FUGAWA TAKASHI
D-007RISAD-084SHIMIZU TOMOHIRO
D-008MORISAWAD-085SAWA SHIORI
D-009UCHIDA AKIHIROD-086SHIMODA MAYUMI
D-010NAKAKURA HIRONOD-087TANAKI RIE
D-011LILICO PLANNINGD-088TERU
D-012ISAD-089YUMISASHI KANJI
D-013KAWANAITOD-090SHIMIZU DAI
D-014SOEJIMA KEITAD-091TASAKI TOKIKO
D-015SAKAMOTO KOJID-092SHIBATA
D-016MATSUOKA SEIJID-093TAKAHASHI ATSUSHI
D-017HIDEMIRIKOD-094TANABE NAO
D-018NAKATA AYUD-095SUM
D-019AYAKOD-096MUROMACHIOTOME
D-020TATSUGATSUD-097YANO TAKAYA
D-021TOUKO OKAMURAD-098IMO44MAGNUM
D-022BLACK-BOXD-099GOTO AYAMI
D-023SESSHAD-100MORITA SHOKO
D-024NISHIO TOSHIHIROD-101KOMODA AZUSA
D-025MORITA ARID-102FUFUFUNBU SHINICHI
D-026TSUCHIYA MASASHID-103EIKO
D-027INPERIAL HELLONESS+NERA WILCOMD-104NAN!! MIN!!!
D-028YAMAGUCHI MANABUD-105WATARIGUCHI TAIYO
D-029BRAINSTRIKERS ARTDENKAD-106KAT
D-030MARUMOTO KANAKOD-107OYAGI YOSHIE
D-031TEAM YUKIDA YOKOD-108SAWAI TSUNAMI
D-032MIYAMA MAHIROD-109KASUMI
D-033NAGANO TOMONARID-110UEHARA YOSHIKO
D-034NICOWORKSD-111OTAKE NATSUKI
D-035BABELD-112DEMI
D-036TANAKA MUTSUMID-113KAWAI ERIKO
D-037NATSUMI..KD-114SUZUKI SAYAKA
D-038NANKOTSUD-115KATAYAMA MIKI
D-039KOYAKKOD-116SAKAI YOSHIHITO
D-040MAEYA AYUMID-117ATSU
D-041MANIWAD-118IGUCHI KIYOSHI
D-042SHIMADA EMIKOD-119KAWAI MIHO
D-043GAKIYAISAMUD-120MURATA AYA
D-044CHITA*COPPED-121HAYAMIZU SHINGO
D-045LITTLE, MOGU D-122SUEMATSU KYOKO
D-046LIN,MING- HSUEHD-123MIZUGUCHI SHOHEI
D-047HORAGUCHI KAYOD-124HASHIGUCHI MEGUMI
D-048ARIDOME TAKUTOD-125IZUMIRU
D-049MONDAMINAKOROD-126HANEDA JUN
D-050NAGATA SHOD-127KANEKO SACHIYO
D-051TAKAMID-128MATSUMOTO IZUMI
D-052SHICHIFUKUJINPACHID-129ODE AKIKO
D-053HARETOKIDOKI, TAMAD-130AKAMARU
D-054OTOHATA YUKID-131TAKAHASHI MASAYUKI
D-055SUZUKI SANAED-132TAKEMARI
D-056OGASAWARA KOJID-133YOKOUCHI NAOMI
D-057TERAMOTO MASAHIROD-134YOSHIDA RUI
D-058KOMATSU YOSHIYUKID-135KAJIMOTO TAKESHI
D-059NAGATA JUNYAD-136KAWAKITA KAZUKI
D-060OSAKI ISAOD-137KAKUTANI SHINPEI
D-061YAMABE MARINOD-138NOJIRI SHOUGO
D-062UEOKA YUKID-139IELII
D-063MIMOSA☆D-140ONO TOMOFUMI
D-064OZAWA MASAHITOD-141MORITA YASUHIRO
D-065CHAKOD-142AOTA MILO(miLO◇)
D-066CHUPATARO KEIKAKUD-143ENDO SAWAKO
D-067KAMOSHITA YOKOD-144HONDA NANAKO
D-068HIGUCHI MASAMID-145HIRABAYASHI YUKIHISA
D-069OTA YUMID-146MATSUMOTO EMU
D-070HAYATA KEIKOD-147ENDO WAKIKO
D-071OKUMURA KENSUKED-148YOSHIDA WAKA
D-072MIMURA AZUSAD-149YOSHIDA SUZUKA
D-073TSUNO YUIKOD-150NAITO OU
D-074KANOU TAKARAD-151EDA.
D-075TSUKIMOTO SHIZUKUD-152YUZAWA ERI
D-076TABEI MAKIKOD-153OGIHARA TAKAHIRO
D-077YUMA TOKO