GEISAI#12 Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
C-001Masumoto Ikuo C-053Yagi Masashi
C-002Mineoka Jun C-054Isshin
C-003Mori Yasushi C-055Takano Nanae
C-004Yamamoto Naoki C-056Ogawa Izumi
C-005Sakamoto Masumi C-057Nirao
C-006Nakatsubo Yumiko C-058MIKE BENJAMIN
C-007Kondo Sachiho C-059Mitsui
C-008Suzuki Natsuko ・ Hotta AyanoC-060Kanazawa Kazuhiro
C-009Okita Shiryo C-061Futari So
C-010ShingoC-062baik yunhwa
C-011Endo Nana C-063Azuma Hiroki
C-012MatsunoC-064Shimizu Satoka
C-013Omori Aiko C-065kaneyann
C-014agachiC-066Ekaki no shin
C-015Yokoyama Naoko C-067Tanaka Mika
C-016Okada Teiko C-068Kodachi Miroc
C-017SHIBATAC-069Shiraishi Yumiko
C-018ShichifukujinpachiC-070Maeya Ayumi
C-019Nakahara Tomomi ・ Taniguchi Miki C-071tulip*yabesachiko
C-020Beco.C-072Mimura Asana
C-021Yoshida Mayuko C-073Kntting Doll Factory
C-022Shimojo Chieko C-074Ohashi Arata
C-023Mizumoto Kazuhiro C-075Nakamura Kana
C-024Takano Takeshi C-076Aoki Haruna
C-025Yanagisawa KosukeC-077Soraji Special
C-026CHOI HWANG HOC-078Kamo & Oka
C-027Okabe Sayaka C-079Abe Asako
C-028cocomats。C-080Ishikawa Yoshiaki
C-029oota yoshiC-081Kurebayashi Rika
C-030Oda Hayato C-082metz
C-031Nagai Tomokazu C-083Maeda Fukie
C-032Yokota Masahiko C-084Yukito & Mizue
C-033Fufufu~n-bu ShinichiC-085Ebisawa Atsushi
C-034Yoshida Masakazu C-086Abe Miki
C-035Hoya Yuri C-087Sangattsu
C-036Sumi Kento C-088Tabata Chiharu
C-037Eva MitalaC-089Mukai Shoichi
C-038Ito TomoharuC-090Arai Ryoko
C-039Sekizuka Mitsuru C-091Minakawa Aya
C-040IzuoC-092Shelter Serra
C-041Hata Kenji C-093Ishimori Shinobu
C-042TakosanagiC-094Odate Yukari
C-043Machiyama Kotaro C-095Umeda Mio
C-044Makino Hiroshi C-096Tobari Haruna
C-045Yamamoto Nahoko C-097Yamamoto Yosuke
C-046Nukui Yuji C-098Kawachi Koshi
C-047Kikuchi Natsu C-099Maseki Aiko
C-048EDA.C-100Segawa-104
C-049Masumoto Daijiro C-101Tsuyonii
C-050PimidangoC-102Oishi Izumi
C-051Miyama Mahiro C-103Oishi Yukino
C-052Suzuki Yoshimi C-104Ishikawa Naoya