GEISAI#12 Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
F-001Matsuoka Satomi F-043emy
F-002Handa Junko F-044Otsuka Maiko
F-003Fushiguro Ayumu F-045Hosoyamada Tomie
F-004Takahashi Tsubasa F-046Suzuki Takako
F-005Suyama Eisuke F-047AKIKO
F-006Asakura Yukari F-048Naito Ryoko
F-007Miyata Atsushi F-049Tomo。
F-008Engekishudan MitsudomoeF-050naMiko
F-009Yoshikawa Motoaki F-051Bu-no
F-010Nakazawa Shizuna F-052Morikage Sayaka
F-011Sasada Shinpei F-053WaiKeiko
F-012Yokoyama Hajime F-054Morisawa
F-013Shimizu Nobusuke F-055yashico
F-014Murata Mikio F-056Kitano Kyu
F-015Kobayashi Minami F-057r
F-016Hosoi Sosuke F-058Matsuda Mutsumi
F-017Akiba Kohei F-059Yoshi
F-018Morita Yasuhiro F-060Sasaki Kae
F-019ToranoshuF-061Katata Kotaro
F-020Japan Business Lyric AssociationF-062Shawn Miller
F-021Ishida Shingo F-063THE・SHIROUT
F-022Koizumi Naohiko F-064G-PROCESS
F-023Doi Koji F-065Hirayama Yoshiya
F-024Tazawa Hiroshi F-066kikue
F-025Sakai Yuri F-067Kanzashiya Fumiko
F-02633STRIKEF-068Chicken Works
F-027Goto Ayami F-069Kuwada
F-028Iinuma Yoko F-070Balloon Artist monkey/
F-029Watari Shunichi F-071Tom Sowyer Kobo
F-030Fujimoto Sho F-072SATOMI
F-031Nakamura Nobuyuki F-073Miyazaki Masashi
F-032Pop ChikashitsuF-074Kato Motomu
F-033WATAMAKOF-075Fujie Ai
F-034MushitoriF-076Yamada Aya
F-035IzumicalF-077PORNO&TAKU
F-036MEG☆PLATYPUSF-078Takahashi Masahiro
F-037Omae Fujio F-079Hashio Koji
F-038kei kurosakiF-080kanno toyohisa
F-039Ikeda Takeshi F-081Tsumura Shojiro
F-040Ihara Karina F-082Unome Kohei
F-041Ueda Haruki F-083EXCALIBUR
F-042MOMOKOF-084Aokuma Keikaku