GEISAI#14 Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
F001TAKESHI INOMATAF043Kodai Kaga
F002tanikawa chikaF044KODAMAMAI
F003KANAI KYOKOF045nagashimakoichiro
F004HARADA IKUF046TOKUMOTO MARIKO
F005TATSUYA YOSHIHIROF047Mitsuyoshi Kuroe Hirayama
F006TORITANI FUMIKOF048KOHEI AKIBA
F007Togashi ItsumoF049yamanobe yuna
F008Junichi NakayamaF050emily pomme
F009tanyuyaF051MORNING FACTORY
F010chicF052inumarukun
F011ITO HIROAKIF053KAWAKAMI MASATERU
F012SATOU TERUYUKIF054yano mari
F013marikoF055Kaneko Takanao
F014FUSHIGURO AYUMUF056YUKO KABASHIMA
F015orientF057TAGA YUKO
F016hiiroF058Mari
F017takano kieiF059OHTAKA YUTARO
F018Hiroaki TayamaF060mankiniisan
F019ochimarieF061SAKAMOTO SEIJI
F020FURIHATAF062OHMORI AIKO
F021HASHIGUCHI MISAF063TOSYOFUBUN
F022YONAHA KANJIF064Makoto Kitazawa
F023kuramoto misa fukuhara teikoF065TOYODA KAE
F024MIYAHARA ASUKAF066DAISUKE NAKATANI
F025MEGUMI ABEF067NORIYUKI SATO
F026maekochikokiF068abe miki
F027TAKOSANAGIF069inukaimakiko
F028tanaka hisamiF070zenju
F029Hamamatsu YutakaF071kazmi matsunaga
F030takano kozoF072KIRYU SHINSUKE
F031KOSUGEMARIKOF073Akutagawa Osamu
F032YOKOYAMA MAIF074abe ryoutarou
F033NOZOMI MARUBASHIF075YOSHIKAWA MOTOAKI
F034YUKOF076KOUSUKE TSUNODA
F035KITAHARA KEIKOF077NAGATA SHOH
F036TAIRA SHINSUKEF078ageage projekuto
F037JUN MATSUSHIMAF079MAEDA AYA
F038Hirotaka Kagoya x Michihiro MurataF080TERADA RIN
F039sorazi specialF081nao ka
F040MATSUSHITA TATSUYAF082isozaki hikaru
F041Yuichiro NakanoF083Yukiko Shimizu
F042OKAMURA TOUKO