GEISAI#6 Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
A-001HIRAKAWA TADASHIA-024NM
A-002TATTCHI! BIA-025ma-bow(BLUE BEAT JAM)
A-002ERINA MATSUI (TATTCHI! BI)A-026NAKAMURAMAMIKO KAMOSHITAYOUKO
A-003Tomoko tuu bishop in ShibuyaA-027 TO?KYO?SHASHIMBU
A-004TAKANO YOSHINORIA-028SATOUHIROTAKA
A-005TANAKAMICHIEA-029ART MONKEY’S
A-006LUMINOSYSTEMA-030FUJITARISA
A-007EABURE?KIA-031MARUYAMANAO
A-008weak-endA-032cosmologitec souvnir service
A-009pitekantolopusA-033OKUNOFUMIAKI
A-010AnalogheartA-034mizue chida
A-011KIRIKUA-035ath
A-012KURAMOTO HIDENORIA-036YAMANAKAKAMERA
A-013HARA SHOUA-037AI MEGUMI
A-014jacobollbieA-038NITOUHENSANKAKKEI PURASU NI
A-015UMEDAMINEA-039CHRIST SATAN
A-016NAKAJIMA KEIICHIA-040ERIXON‐G
A-017HIRANO MASASHIA-041OKAZAKI KANAKO
A-018FUTAGONOYOKOYAMAKYOUDAIA-042TAGASHIRAMARIKO
A-019TEAM a・a・aA-043KOUJI
A-020GOTTAA-044MATSUMOTO TADASHI
A-021TSUNODA TOMOHISAA-045ASAKO
A-022ribunA-046YOGIYAYOI
A-023higutomoA-047anami