GEISAI MUSEUM Exhibitors

Booth NO Artist Name Booth NO Artist Name
A-1RESAA-18SEKAIGEKIJO KIZAWA KOKI/ KIDA TAKAKI
A-2SHIITAIHEIA-19KOMOREBIRAMPU
A-3MATSUSHIMAYUMINOMATSUSHIMAMARINOA-20corrabo.M
A-4KUBOKAWAMIEA-21MUSEUM
A-5OONISHISATOMIA-22copper5
A-6MURAYAMAHIROYUKIA-23yukarin★
A-7HYOUGENSHATACHIA-24NIITSU ADOKA
A-8from Gemini a.k.a. AKEMI MATSUZAWAA-25yucke
A-9YOSHIDA KANTOA-26TOGASHIAKIHIRO
A-10pitekantolopusA-27O-RERIAN
A-11OKADAWAA-28TAKEUCHI RAURA
A-12KAORITOMARIKOA-29HAPINESU?SHIAWASENOJOUKEN
A-13TOMOYAA-30YANAGISAWA SHOU
A-14HARADASHINYAA-31ASAKIMEIKA
A-15GOTTAA-32 BIEI
A-16KEIGOA-33JIDAI
A-17R62