GEISAI#4 Exhibitors

Booth No Artist Name Booth No Artist Name
A-1MORIMOTOHIDEATSUA-59TAKEDASUZURYUU
A-2pitekantolopusA-60Lumino-System
A-3TAKAMINAOHIROA-61oyukoball
A-4GOTTAA-62ASHIZAWAMASAHITO
A-5TAMURAFUHITOA-63Sheeba
A-6SheebaA-64The Graduation
A-7SHIMIZU HIROSHIA-65HASHIMOTO YOSHIMI
A-8BlueBearArtProjectA-66SHIBANORIAKI
A-9Q.T>N.EA-67SASAKI
A-10JUNYOUA-68TAKAMA SASHEROON
A-11OOTSUKA RURIKOA-69AMANO KOOTA
A-12KASAHARA MIYUKIA-70KUSANOAIKO
A-13ASHIDAWAKAKO?TOGASHIHIDEYAA-71SEGAWA MIZUE
A-14AIRJOBFILM artist crew A-72PARIRA
A-15ISOGAKI KOUYAA-73KUNKO
A-16SHIMESABAA-74MIURA MARI
A-17MOERUGOMIA-75KONCHIRU
A-18MANRAKUA-76MANCHI
A-19AMANAFU (DEUGURABITE・TAKA・AKI)A-77YOSHU
A-20HARIGANESHOKUNIN NORIOA-78UCHINOKIYOTAKA
A-21SAITOUSHUUA-79NITOUKIMMINI
A-22NileA-80NAKAISHISASUKEUEMON
A-23KAWASAKI TOMOEA-81hyle
A-24U-enchiA-82MARUKONOKAI
A-25TADANUMA KOUZOUA-8310micron
A-26SANADACHIKAKOA-84KOBIKOMO
A-27MEGUMIA-85SHIKIRIYAHOMPO
A-28CHINO SAORIA-86KATAYAMAKEI
A-29OKAZAKI KANAKOA-87TOKO/nakayama MSR
A-30Air BreakA-88OKADA WA
A-31SHOKUGYOUKUNRENTAIA-89From Gemini FUTAGOZA KOTO MATSUZAWAATSUMI
A-32HITOHAKOUGEIA-90SUGIYAMARIKI
A-33KUWAA-91KAF
A-34INOUENAOA-92ASA
A-35HIYOMIKOA-93RYH
A-36SUZUKITAKASHIA-94ICHIIMIKI
A-37gui-zhe+A-951AT021303140000000000000☆☆
A-38TAPOA-96POLOLON
A-39KUBOKAWAMIEA-97YUKI
A-40MASUBUCHI MASAHISAA-98YOKOYAMA YUKA
A-41KOISO RISAA-99SANNIN
A-42AIZU YOSHIKOA-100UEHARAKIRO
A-43MATSUMOTO JOUJIA-101ISHIMINESUMITO
A-44KIKUCHI YUUKIA-102Isavella Zacuro
A-45MAKIKOA-103MIZUKOSHIAYA
A-46BlueBearArtProjectA-104KAJIMOTO TAKESHI
A-47KOMYUNIKESHON GURIRU CHANGUTEIA-105SASAKIMARI
A-48HITOANANOKAIA-106SETA OSAMU
A-49PONIAKIKAKUA-1072nen1kumi
A-50SASAMIA-108MIZUTORIMASAFUMI
A-51SANA-109SIVA
A-52AKINAGA YUUA-110FUKUSHIMAMAI
A-53NASU MASATAKAA-111MITEI
A-54KORETTENANI? (ART EXPERIENSU)A-112Yes,No,project
A-55JAM KitchenA-113ido
A-56YAMANAKAKAMERAA-114COSMOSCREEN Limited
A-57KANTOA-115UCHUUYOUKAITAISHIKAN
A-58HONAA-116TAF