GEISAI#7 Exhibitors

Booth No Artist Name Booth No Artist Name
A-001mayu mamuA-025HATA YUMIKO
A-002YAMAGUCHIMEGUMIA-026USUIRYOUHEI
A-003p.yuqiA-027MIKAN Oolong tea
A-004NUMATAKOUICHIA-028FUJIYAMAYOUKO
A-005keinnA-029MINAMINO KEITA
A-006SAKURAMOTOAYAKAA-030ZAWARIE
A-007HANAMUGURIA-031MY
A-008BANKON YUMIA-032NANASE SHIN
A-009MIYAMARUNAOKOA-033IWATAMARI
A-010YOSHIEDASEISAKUJOA-034SHIBATAYUUJI
A-011ASAKURAKEIRYUUA-035OOMURAGOU
A-012KAMIJOU MIYUA-036OKAMOTOAYA
A-013SUZUKIATSUOA-037PANKICHI
A-014NARA ENAMIA-038NENDORON
A-015HARUNOA-039KONDOUYOSHINO
A-016MUTOUMITSUHIROA-040SOMEYAYOSHIFUMI
A-017TAMAI SABUROUA-041IKIATARIPOKKURI
A-018YOSHIDAJUNICHIA-042SEKIHIROKUN
A-019KANJUKUTOMATOA-043YAHIROMASAGO
A-020Golden HeyokaA-044YUKI Create
A-021WAWAWAA-045YUMEYASORAN
A-022FURUKAWA NORIKOA-046WATANABEMOE
A-023NUMATA YUKIOA-047DOSUKASU
A-024KUROYANAGI TEPPEIA-048HORAGUMODOU